Program Czyste Powietrze

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane oraz biorące udział w programie dotacji Czyste Powietrze. Brama LPU42 firmy Hörmann z ościeżnicą ThermoFrame przy wymiarze 5×2,25m osiąga współczynnik przenikania ciepła U=1,2 W/m2. Dla bramy LPU67 z ościeżnicą ThermoFrame można uzyskać nawet U=0,9.

Każdy model stalowych drzwi Thermo65 oraz aluminowych ThermoSafe marki Hörmann przewyższa minimalny wymagany współczynnik. Dla drzwi bez przeszkleń jest to około U=0,9 W/m2.

Okna Oknoplast na profilu Winergetic w większości przypadków spełniają normy. Współczynnik będzie mniejszy niż 0,9 W/m2, co otwiera drogę do większego dofinansowania na wymianę stolarki,